Stuur jouw invulling van het Facility Point hier in!

De verkoop en realisatie van Bedrijvenpark Laarakker gaat goed. Inmiddels zijn de kavels binnen de (bestemmingsplan-)delen Laarakker Noord en Laarakker Zuid voor 90% uitgegeven. Door het succes van de verkoop van het huidige beschikbare bedrijventerrein is het bestemmingsplan voor het laatste deel, Laarakker Noordwest, inmiddels in procedure genomen. Daarnaast is er de wens om een facility point te realiseren en daarvoor zijn de kavels (zie foto) Locatie 1: “De Driehoek” en Locatie 2: “De Boerderij” aangewezen.
 
Facility point
Bedrijvenpark Laarakker wil marktpartijen graag de gelegenheid geven voorstellen, voor het invullen van dit facility point, te doen. We nodigen u dan ook van harte uit de uitvraag te downloaden, te lezen en met een open vizier een initiatief in te dienen voor één of beide locaties. In de uitvraag staan duidelijke richtlijnen waar uw inzending aan moet voldoen.

Download

Overige relevante documenten

Indienen en Contact
Aan initiatiefnemers wordt gevraagd om uiterlijk voor 1 oktober 2021 een voorstel in te dienen. Eerder mag dus ook, graag zelfs! Dit geeft ons de gelegenheid om, op voorhand, eventuele vragen te stellen. Uw voorstel indienen kan op twee manieren; door het te uploaden via onderstaand formulier of door het te mailen naar info@laarakker.com. Een voorstel is in principe vormvrij, maar in de uitvraag staan een aantal richtlijnen waar uw inzending aan moet voldoen, lees deze dus goed. Heeft u vragen? Dan kunt u direct contact opnemen met projectleider Dennis Boset: telefoon: +31(0)6 12 86 37 39 of e-mail: Boset@laarakker.com.
Let op: Uploaden voorstel Facility Point mag maximaal 15 MB groot zijn.
Nog een bijlage toevoegen
Meer informatie over het Facility Point neem contact op met projectleider: Dennis Boset + 31 (0)6 12 86 37 39 | Boset@laarakker.com