Officiële oplevering brandweerkazerne Haps

Vrijdag 13 december 2013

Op 13 december zal de nieuwe brandweerkazerne Haps, op de hoek Oeffeltseweg – Mondsestraat, officieel worden opgeleverd door aannemersbedrijf BCP Bouw uit Cuijk. De brandweerkazerne wordt nog vóór de feestdagen in gebruik genomen door het brandweerteam van Haps. Op 24 mei 2014 wordt een open dag georganiseerd  voor het algemene publiek. Informatie daarover zal te zijner tijd  via de regionale media bekend gemaakt worden.

Het project is in een relatief korte tijd gerealiseerd. Dat is vooral te danken aan de integrale afstemming tussen de verschillende betrokkenen vanaf de start van het project. Zowel bij planvorming als uitvoering. Door de nauwe samenwerking tussen de Gemeente Cuijk, team brandweerpost Haps, Veiligheidsregio Brabant Noord, Bouwbedrijf BCP, Infrascoop en Bedrijvenpark Laarakker heeft men vanaf het begin het strakke bouwschema kunnen handhaven. Bureau Lamers & Visser (directievoering/bouwtoezicht) heeft als uitvoerder van de bouwkundige en constructieve planvorming, daarin een belangrijke rol gespeeld.