Danone bouwt nieuwe Nutricia fabriek van €240 miljoen op Bedrijvenpark Laarakker

Woensdag 02 december 2015

Danone maakt vandaag bekend dat het concern 240 miljoen euro investeert in de bouw van een nieuwe state-of-the-art fabriek in het Brabantse Cuijk voor de Danone Nutricia Early Life Nutrition divisie op bedrijvenpark Laarakker. Danone wil met deze investering profiteren van de sterk groeiende en wereldwijde vraag naar haar internationale standaard en gespecialiseerde babyvoedingen. De nieuwe fabriek begint eind 2017 met de productie van bekende merken als Nutrilon en Aptamil.

Het bedrag van 240 miljoen euro is Danone’s grootste investering ooit in zijn Europese productiecapaciteit. In de afgelopen drie jaar werd de totale productiecapaciteit van de bestaande Europese fabrieken reeds verdubbeld. Met de bouw van de nieuwe fabriek op bedrijvenpark Laarakker wordt ook hier een verdubbeling gerealiseerd. De fabriek zal voor meer dan tachtig landen produceren.

Felix Martin, Executive Vice President van de Danone Nutricia Early Life Nutrition divisie: “De bouw van de nieuwe fabriek in Cuijk is een belangrijke stap voor Danone en Nutricia. Het zorgt ervoor dat we kunnen voldoen aan de sterk toegenomen vraag naar onze Early Life Nutrition producten en het is evenzeer in lijn met de doelstellingen van onze strategische 2020 agenda om sterke, winstgevende en duurzame groei te realiseren. Wij zijn daarnaast verheugd en trots deze investering juist in Nederland te kunnen doen, waar Nutricia een erfgoed van meer dan honderd jaar heeft liggen.”

Danone kiest voor bedrijvenpark Laarakker in Cuijk als locatie om de specifieke kennis van het huidige personeel te kunnen vasthouden. Ook ligt Cuijk in de nabijheid van Nutricia Research, het internationale R&D centrum van Danone op het Utrecht Science Park dat onderzoek doet naar Early Life Nutrition en Advanced Medical Nutrition. Danone kiest tijdens de bouw voor de nieuwste technologieën om de duurzaamheidsambities van het bedrijf kracht bij te zetten. De nieuwe fabriek zal zeer energie-efficiënt opereren en voldoen aan de meest strikte normen op het gebied van CO2-uitstoot. De bestaande fabriek in Cuijk sluit zodra de nieuwe faciliteit volledig operationeel is.

Jeroen Boon, directeur van Nutricia Cuijk: “We zijn heel trots dat Danone Cuijk heeft geselecteerd als locatie om deze nieuwe faciliteit te bouwen voor de productie van onze babyvoedingen. Deze ultramoderne fabriek, in combinatie met onze getalenteerde en gespecialiseerde medewerkers, maakt dat we uitermate goed gepositioneerd zijn om zo efficiënt mogelijk te produceren en de wereld te voorzien van hoge kwaliteit babyvoeding.”

 

Betrokken partijen

Alle bij het project “nieuwe fabriek Danone/Nutricia op bedrijvenpark Laarakker Cuijk” betrokken partijen hebben elk vanuit hun eigen invalshoek een positieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de overeenkomst.

Burgemeester Hillenaar, gemeente Cuijk

“We zijn als gemeente ontzettend blij en trots dat we Nutricia voor Cuijk en voor onze regio hebben kunnen behouden. Nutricia is al meer dan een eeuw verbonden aan Cuijk en dat blijft nu zo. We hebben als gemeente Cuijk en als regio dus echt wat te bieden. Een prima infrastructuur bijvoorbeeld, maar ook een economische kracht die door wereldspeler Danone als optimaal wordt gezien. Door de verplaatsing komt er een unieke locatie vrij in het centrum, aan de Maas. Dat biedt volop kansen!“

Wethouder Economische Zaken Maarten Jilisen, gemeente Cuijk

“Het besluit om een ultramoderne nieuwe productiefaciliteit op Laarakker Cuijk te gaan bouwen, betekent niet alleen het behoud van werkgelegenheid voor het Land van Cuijk, maar ook een kans op de uitbreiding daarvan. Ik denk daarbij niet alleen aan Nutricia, maar ook aan de toeleveranciers en andere economische spin-off.
De afgelopen periode hebben we een zeer intensief en spannend traject met Danone doorlopen. Er waren ook andere locaties in beeld. Wij zijn dan ook bijzonder blij dat Danone voor Laarakker Cuijk gekozen heeft.”

Olaf de Croon, directeur Bedrijvenpark Laarakker

“Danone heeft een perfecte match met bedrijvenpark Laarakker. Doordat ook de productie van Nutricia Cuijk naar het bedrijvenpark verhuist, wordt bovendien invulling gegeven aan de regionale doelstelling om een onderkomen te bieden aan bedrijven die qua aard en omvang niet meer op hun huidige plek passen. Laarakker voldoet aan alle condities om de groeiambitie van Danone te verwezenlijken (ligging, nabijheid kennis, omvang). Achter de schermen zijn we al anderhalf jaar bezig om de komst van Danone voor te bereiden. Het gaat om ruim acht hectare bouwgrond. De komst van Danone zal de realisatie en uitstraling van het bedrijvenpark een enorme impuls geven en uiteraard is de grondverkoop in financiële zin voor het bedrijvenpark ook zeer welkom.”

Gedeputeerde Bert Pauli, Provincie Noord-Brabant

"De komst van Danone is niet alleen van groot belang voor Cuijk, maar voor de hele regio. De werkgelegenheid van veel mensen in Cuijk en omgeving is hiermee veiliggesteld en zal de komende jaren alleen maar toenemen. Bovendien geeft de vestiging en nieuwbouw van Danone een geweldige impuls aan Cuijk en omstreken als dé agro-food regio in Brabant en daarbuiten plus een enorme opsteker voor het imago van deze regio als vestigingslocatie. Ook belangrijk om te vermelden is dat we hiermee de kans krijgen om de bestaande vestiging van Nutricia uit de kom van Cuijk te verplaatsen. Daarmee hebben we de mogelijkheid om een plek in een woongebied waar nu nog een bedrijf uit de zwaardere milieucategorie is gevestigd, te herontwikkelen tot andere functies op een unieke plek. Alle reden voor de provincie dus om deze ontwikkelingen te ondersteunen en te faciliteren."

Jan Pelle, algemeen directeur Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij

“Wij zijn zeer verheugd met de beslissing van Danone om de activiteiten in Cuijk te behouden en zelfs een nieuwe fabriek te gaan bouwen op bedrijvenpark Laarakker. Deze investering is een bevestiging van de kracht van het Agri-Food ecosysteem van Brabant en geeft een impuls tot verdere vernieuwing.” De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) is in een vroeg stadium betrokken geraakt bij dit project. De combinatie met bestaande activiteiten van de al in Cuijk gevestigde Nutricia fabriek, heeft ertoe geleid dat Cuijk een bijzondere positie innam. Hierdoor is nadrukkelijk ingezet op de nauwe samenwerking met de RBL bv, de gemeente Cuijk en de Provincie Noord-Brabant. Dit om de nieuwe fabriek in Brabant en Cuijk te vestigen en daarmee ook Nutricia voor de provincie en regio te behouden.

Peter van Dijk, lid van het Dagelijks Bestuur Waterschap Aa en Maas

“Dankzij een investering van € 2,7 miljoen van waterschap Aa en Maas wordt het mogelijk om de grote hoeveelheden afvalwater van Regionaal Bedrijvenpark Laarakker te transporteren en te verwerken. Ik ben trots op deze taak van het waterschap. Afvalwatertransport en verwerking zijn vaak niet zichtbaar, maar wel essentieel en belangrijk voor maatschappelijke en economische belangen. En voor een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Bovendien haalt het waterschap energie en grondstoffen (zoals fosfaat) uit het afvalwater voor duurzame toepassingen.” Het afvoeren van afvalwater essentieel is voor het bedrijvenpark Laarakker. Op dit moment bereidt waterschap Aa en Maas de aanleg voor van extra transportcapaciteit voor afvalwater van rioolgemaal Haps naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Land van Cuijk. Waar mogelijk realiseert het waterschap de nieuwe infrastructuur in het tracé van de bestaande transportleiding. Volgens planning wordt de uitvoering van de aanleg in het tweede kwartaal van 2016 aanbesteed. In het tweede kwartaal van 2017 moet de nieuwe transportleiding in gebruik zijn. De totale begrote investering bedraagt € 2,7 miljoen.

Henk Kamp, minister van Economische Zaken

Mede dankzij de inspanningen van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) heeft Danone gekozen voor de locatie in Cuijk. NFIA is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Minister Kamp: “Danone behoudt zijn productiecapaciteit in Cuijk en breidt deze uit. Dit is goed nieuws voor de werkgelegenheid. De keuze van Danone bevestigt opnieuw dat Nederland een aantrekkelijk land is voor buitenlandse bedrijven om zich te vestigen. De bevolking is hoog opgeleid. We hebben een uitstekende infrastructuur met goede wegen en een lucht- en zee haven van wereldniveau. Onze digitale snelwegen behoren tot de mondiale top.”