Aanleg natuurrijke buffer voor de das en andere diersoorten

Woensdag 06 juli 2016

Recent werd gestart met het laatste gedeelte van het natuurcompensatieproject voor bedrijvenpark Laarakker. Langs de Laarakkerse waterleiding, de waterloop die het bedrijvenpark aan oost- en noordzijde omsluit,  wordt een zogeheten natte ecologische verbindingszone aangelegd. Dit is een natuurlijke bufferzone waarin dassen en andere diersoorten zich kunnen verplaatsen. 

Onderdeel van de werkzaamheden is het gedeeltelijk verleggen van de waterloop ter plaatse van de snelweg. Samen met het waterschap Aa en Maas is een plan gemaakt om een meer natuurlijke kromming van de waterloop te creëren. Tot slot worden er op een aantal plekken nieuwe dassentunnels aangelegd om te zorgen voor een goede verbinding met de verschillende leefgebieden van de das.

De huidige werkzaamheden vormen het sluitstuk van de natuurcompensatie maatregelen voor Laarakker. Samen met de Agrarische Natuurvereniging en agrariërs uit de omgeving zijn de afgelopen jaren in de omgeving van Laarakker al stroken landbouwgrond (over een lengte van in totaal 11 kilometer) ingeplant met struiken en bomen. Ook zijn er stukken nieuw bos aangeplant. Ook deze nieuwe natuur is optimaal ingericht als leefgebied voor de das en andere beschermde soorten.