Bedrijvenpark Laarakker steunt weer het verenigingsleven in Haps met 4.000 euro

Woensdag 07 november 2018
Bedrijvenpark Laarakker steunt weer het verenigingsleven in Haps met 4.000 euro
 
Bedrijvenpark Laarakker voelt zich betrokken bij de gemeenschap Haps en wil daarom een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de vorm van een sponsoring aan het lokale verenigingsleven. Net zoals vorig jaar wordt hiervoor door de directie van het Bedrijvenpark een bedrag van maximaal €4.000 euro beschikbaar gesteld.
 
Tot 10 december kunnen organisaties en verenigingen (gevestigd en actief in Haps en/of met leden in Haps) een sponsorverzoek indienen.
 
In dit sponsorverzoek moet staan:
• Een korte omschrijving van de stichting, vereniging of de organisatie
• Het idee/plan/evenement (niet-commercieel) waarvoor sponsoring nodig is
• Het sponsorbedrag
• Wat je wil bereiken met je initiatief op het gebied van bijvoorbeeld een maatschappelijk resultaat of eventuele naamsbekendheid van het bedrijvenpark.
 
Zes initiatieven gehonoreerd
Vorig jaar werd voor de eerste keer het sponsorbudget van Laarakker op deze manier ingezet. Dat resulteerde in 20 mooie aanvragen waar er uiteindelijk zes van werden gehonoreerd. Bij de toekenning is daarbij onder meer rekening gehouden met de relevantie voor een bredere doelgroep en de uniekheid of het eenmalige karakter van het event of voorstel.
De volgende initiatieven werden gehonoreerd:
  • VC Havoc, bijdrage Wifi sporthal
  • EHBO Vereniging, aanschaf kinderreanimatiepop
  • Dansgroep Zelfkanthennekes, medailles voor alle kinderen op het dansevenement
  • Caboose, bijdrage aan touwbrug en tokkelbaan
  • Haju Haps, prijzensets voor de judotoernooien
  • MV Juliana, bijdrage aan musicalnight
 
Goed idee
Laarakker was voorgaande jaren al (incidenteel) sponsor van verenigingen en evenementen. Het Bedrijvenpark wil echter met dit initiatief iedere vereniging of organisatie met een goed idee ieder jaar een nieuwe kans geven om voor een sponsorbedrag in aanmerking te komen. Hierbij is het uitgangspunt dat we hopen dat zoveel mogelijk verenigingen, organisaties en stichtingen mee kunnen profiteren van dit bedrag.
 
Verenigingen die voorgaande jaren vast werden gesponsord of vorig jaar aan deze eenmalige sponsoring hebben deelgenomen, kunnen ook nu alleen via deze aanvraag een beroep doen op een nieuwe sponsorbijdrage. Wij streven ernaar om nog voor de jaarwisseling de toekenning van de diverse sponsorbedragen bekend te maken.
 
Het sponsorverzoek kan worden ingediend bij: info@laarakker.com