Open dag Archeologie Laarakker groot succes

Woensdag 12 juli 2017
De open dag op de archeologische opgraving op Bedrijvenpark Laarakker op 8 juli jl. werd erg goed bezocht. Vele belangstellenden lieten zich rondleiden door de archeologen en zagen daar de sporen van boerderijen uit onder andere de Bronstijd en een grafgreppel. Tevens waren er sporen van het Haps Huis te bezichtigen. De kinderen vermaakten zich  in de zandbak waarin zij als echte archeologen hebben gegraven en scherven, munten en haaientanten vonden.