Bestemmingsplan Laarakker Noord

Dinsdag 12 december 2017
Vanaf 22 november 2017 is het bestemmingsplan Laarakker Noord onherroepelijk. Met dit bestemmingsplan is de planologische regelgeving voor Laarakker Noord geactualiseerd en gelijkgesteld aan de planologische regelgeving van Laarakker Zuid.

Bij de actualisering is de planregeling herzien, op een aantal aspecten verduidelijkt en op onderdelen verruimd naar aanleiding van de opgedane praktijkervaringen. De grenzen van het bedrijvenpark, de geluidzone en de milieucategorieën van de toegelaten bedrijven op RBL-Noord zijn ongewijzigd.