Sponsoring verenigingsleven in Haps nu ook namens de bedrijven op bedrijvenpark Laarakker

Donderdag 01 juni 2023

Sponsoring verenigingsleven in Haps nu ook namens de bedrijven op bedrijvenpark Laarakker

Donderdag 1 juni 2023
Bedrijvenpark Laarakker en de Vereniging Parkmanagement Laarakker steunen voor het eerst gezamenlijk het verenigingsleven in Haps met €4.000,-.
 
Bedrijvenpark Laarakker voelt zich betrokken bij de gemeenschap Haps en zo ook de  bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijvenpark. Daarom hebben de Bedrijvenpark Laarakker en de parkmanagementvereniging (waar alle gevestigde bedrijven op Laarakker in verenigd zijn) de handen ineen geslagen. Samen willen zij een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Haps in de vorm van sponsoring aan het lokale verenigingsleven. De partijen hebben dit keer gezamenlijk een bedrag van (maximaal) €4.000,- beschikbaar gesteld. Zij hebben er alle vertrouwen in dat organisaties en verenigingen in 2023, het bedrag weer goed kunnen investeren in activiteiten, plannen of evenementen met een uniek karakter.

Tot zondag 2 juli 2023 kunnen organisaties en verenigingen (gevestigd en actief in Haps en/of met leden in Haps) een sponsorverzoek indienen.
 
In dit sponsorverzoek moet staan:

  • Een korte omschrijving van de stichting, vereniging of de organisatie
  • Het idee/plan/evenement (niet-commercieel) waarvoor sponsoring nodig is
  • Het gewenste sponsorbedrag
  • Wat je wil bereiken met je initiatief op het gebied van bijvoorbeeld een maatschappelijk resultaat

Eerder gehonoreerde initiatieven
Al vaker werd een sponsorbudget vanuit Bedrijvenpark Laarakker op deze manier ingezet. Dat resulteerde in mooie aanvragen en verschillende gehonoreerde initiatieven. Bij de toekenning is daarbij onder meer rekening gehouden met de toegevoegde waarde voor het dorp Haps, de relevantie voor een bredere doelgroep en de uniekheid of het eenmalige karakter van het event of voorstel. Hierbij een aantal voorbeelden van initiatieven die werden gehonoreerd:

  • Hapse Heem, uitgifte van het boek 75 jarig bestaan Haps;
  • Hapse Boys, bijdrage aan activiteiten tijdens het jubileumweekend
  • Caboose, organiseren van een jubileumavond
  • De zonnebloem Haps, bijdrage voor diverse evenementen voor ouderen en zieken
  • Viva Musica, bijdragen aan de kosten voor het organiseren van een concert

Goed idee
Het Bedrijvenpark wil met dit initiatief iedere vereniging of organisatie met een goed idee een nieuwe en gelijke kans geven om voor een sponsorbedrag in aanmerking te komen. Hierbij is het uitgangspunt dat we hopen dat zoveel mogelijk verenigingen, organisaties en stichtingen mee kunnen profiteren van dit bedrag. Het zou daarnaast wenselijk zijn dat er in de uitvoering van uw initiatief aandacht geschonken kan worden aan het bedrijvenparkd.m.v. bijvoorbeeld het benoemen van het bedrijvenpark of het gebruikmaken van ons logo. 

Verenigingen die in het verleden vast werden gesponsord of al eerder aan deze vorm van sponsoring hebben deelgenomen, kunnen nu ook alleen via deze aanvraag een beroep doen op een nieuwe sponsorbijdrage. Wij streven ernaar om voor 31 juli de toekenning van de diverse sponsorbedragen bekend te maken.
 
Het sponsorverzoek kan worden ingediend bij: bvdw@solarisparkmanagement.nl