Presentatie informatiebijeenkomst Voorontwerp bestemmingsplan Laarakker Noord

Donderdag 01 september 2016

Op donderdag 29 september 2016 organiseren wij een informatiebijeenkomst over het Voorontwerp Bestemmingsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarakker Noord. De informatieavond begint om 19.00 uur in Sporthal en Gemeenschapsaccommodatie de Stappert in Haps.

Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het Voorontwerp Bestemmingsplan van Regionaal Bedrijvenpark Laarakker Noord. Dit voorontwerp ligt vanaf 20 september ter inzage. De documenten zijn te vinden op de website Ruimtelijke Plannen www.ruimtelijkeplannen.nl en de website van de gemeente Cuijk

Daarnaast wordt u bijgepraat over de actuele ontwikkelingen op het bedrijvenpark. Na afloop van de presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezigen. De informatieavond zal rond 21.30 uur afgelopen zijn.

 U bent van harte uitgenodigd om bij deze informatieve bijeenkomst aanwezig te zijn.