Bedrijvenpark Laarakker steunt het verenigingsleven in Haps met € 6000,-

Dinsdag 21 december 2021
Bedrijvenpark Laarakker voelt zich betrokken bij de gemeenschap Haps en wil daarom een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de vorm van een sponsoring aan het lokale verenigingsleven. Voor komend jaar wordt er door de directie van het Bedrijvenpark, eenmalig, een bedrag van € 6000, beschikbaar gesteld. Zij hebben er alle vertrouwen in dat organisaties en verenigingen, in 2022, het bedrag weer kunnen investeren in activiteiten, plannen of evenementen zonder dat corona daarbij een breekpunt gaat zijn. Over de voortzetting van deze vorm van sponsoring beraadt de directie zich in 2023.
 
Tot vrijdag 28 januari 2022 kunnen organisaties en verenigingen (gevestigd en actief in Haps en/of met leden in Haps) een sponsorverzoek indienen.

In dit sponsorverzoek moet staan:
• Een korte omschrijving van de stichting, vereniging of de organisatie
• Het idee/plan/evenement (niet-commercieel) waarvoor sponsoring nodig is
• Het sponsorbedrag
• Wat je wilt bereiken op het gebied van maatschappelijk resultaat
• Op welke wijze aan (de naamsbekendheid van) het bedrijvenpark Laarakker
   aandacht wordt geschonken

Eerder gehonoreerde initiatieven
Al vaker werd het sponsorbudget van Laarakker op deze manier ingezet. Dat resulteerde in mooie aanvragen en verschillende gehonoreerde initiatieven. Bij de toekenning is daarbij onder meer rekening gehouden met de relevantie voor een bredere doelgroep en de uniekheid of het eenmalige karakter van het event of voorstel. Hierbij een aantal voorbeelden van initiatieven die werden gehonoreerd:
  • Tennisvereniging de Zoetsmeer, bijdrage tribune
  • EHBO Vereniging, aanschaf kinderreanimatiepop
  • Dansgroep Zelfkanthennekes, medailles voor alle kinderen op het dansevenement
  • De zonnebloem Haps, bijdrage diverse evenementen ouderen en zieken
  • Haju Haps, prijzensets voor de judotoernooien
  • Hapse Boys, bijdrage aan zaterdagactiviteit tijdens het jubileum weekend 
Goed idee
Het Bedrijvenpark wil met dit initiatief iedere vereniging of organisatie met een goed idee een nieuwe kans geven om voor een sponsorbedrag in aanmerking te komen. Hierbij is het uitgangspunt dat we hopen dat zoveel mogelijk verenigingen, organisaties en stichtingen mee kunnen profiteren van dit bedrag. Verenigingen die voorgaande jaren vast werden gesponsord of aan deze vorm van sponsoring hebben deelgenomen, kunnen ook nu alleen via deze aanvraag een beroep doen op een nieuwe sponsorbijdrage. Wij streven ernaar om in de eerste week van het nieuwe jaar de toekenning van de diverse sponsorbedragen bekend te maken.
 
Het sponsorverzoek kan worden ingediend bij: info@laarakker.com