Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen

Woensdag 22 januari 2020

Bedrijventerrein Laarakker heeft de hercertificering ontvangen van het keurmerk Veilig Ondernemen.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Het proces wordt begeleid door MKB-Nederland.

Bedrijventerreinen komen voor KVO-certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. Op deze manier is het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid op een bedrijventerrein in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.

Om tot certificering te komen moet de werkgroep o.a. de volgende taken uitvoeren:

  • Er wordt een samenwerkingsverband opgericht tussen bovengenoemde partijen.
  • Er wordt een enquête verstuurd naar alle ondernemers op bedrijventerrein Weststad om o.a. de criminaliteitsbeleving in kaart te brengen.
  • Er wordt een veiligheidsanalyse gemaakt.
  • Er wordt een schouwronde uitgevoerd.
  • Er wordt een Plan Van Aanpak opgesteld met daarin de maatregelen welke moeten worden genomen om het terrein veiliger te maken.
  • Er wordt een plan gemaakt om de bedrijvenparken collectief te beveiligen.
Meer info op mkb.nl/kvob