Gestart met aanleg fietspad op Laarakker Zuid

Woensdag 28 augustus 2019
Nu de hoofdinfrastructuur op het Noordelijk deel van ons bedrijventerrein zo goed als afgerond is, is gestart met de inrichting van het Zuidelijk deel. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de inrichting van het Zuidelijk deel. De tractorsluis is inmiddels gerealiseerd en ook de carpoolplek is aangelegd.
 
Daarnaast zijn we begonnen met de aanleg van het fietspad op Laarakker Zuid. Eind oktober is het kabel- en leidingwerk afgerond en zal het fietspad verder worden aangelegd zodat er een fietsverbinding van Laarakker Noord naar Zuid wordt gerealiseerd.