Voorontwerp bestemmingsplan Laarakker Noordwest

Woensdag 30 juni 2021
Zoals u ongetwijfeld hebt gezien zijn Laarakker Noord en Laarakker Zuid volop in ontwikkeling. Inmiddels is ruim 70% van de beschikbare kavels verkocht en zijn aanvullend diverse kavels gereserveerd. Om de realisatie van Bedrijvenpark Laarakker af te ronden, is het wenselijk om nu ook Laarakker Noordwest te bestemmen als bedrijventerrein. Regionaal Bedrijvenpark Laarakker BV is daarom gestart met de bestemmingsplanprocedure voor Laarakker Noordwest. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Laarakker Noordwest’ wordt met ingang van 30 juni ter inzage gelegd.   

Informatievideo
Gebruikelijk is dat voorafgaand aan het ter inzage leggen, van het bestemmingsplan, er een openbare informatiebijeenkomst wordt georganiseerd. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is het organiseren van een fysieke informatieavond niet goed mogelijk. Daarom is op de website van de gemeente Cuijk een speciale projectpagina aangemaakt waarop onder andere het bestemmingsplan wordt ontsloten. Met een informatievideo willen wij u kenbaar maken wat onze plannen zijn voor Laarakker Noordwest. Kijk op: www.cuijk.nl/laarakker-noordwest of https://youtu.be/LEM86BaLPgQ voor de videopresentatie.
 
Meer informatie
Op donderdag 8 juli 2021 en maandag 12 juli 2021, in de avond, wordt gelegenheid geboden om digitaal in contact te treden met de projectleider, om een op een vragen te stellen of opmerkingen te maken. Meer informatie over aanmelden leest u op de projectpagina: www.cuijk.nl/laarakker-noordwest.