Tango & Greenpoint Fuels

Op een perceel op het zuidelijk deel van het bedrijvenpark, gelegen aan de randweg Haps, wordt begin 2020 een brandstofpunt voor particulieren en een zakelijk tankconcept inclusief duurzame brandstoffen gevestigd. Het wordt een samenwerkingsverband tussen Tango (brandstofpunt) en Greenpoint/van Kessel Olie (zakelijke markt en duurzame brandstoffen).  Ook komt er een carpoolparkeerplaats nabij het tankstation
 
De tankvoorziening wordt gebouwd op een perceel van ruim 4.600 m2 en ligt aan het kruispunt van bedrijvenpark Laarakker met de Hapse randweg.