Informatie over het bestemmingsplan

De regels op Bedrijvenpark Laarakker zijn heel duidelijk. Het is een bedrijvenpark voor bedrijven zonder woningen. Kantoren mogen slechts een ondergeschikt onderdeel vormen van de totale bedrijfsvoering en kantoorverzamelgebouwen zijn derhalve niet toegestaan. Ook detailhandel is slecht beperkt geoorloofd. Maakt het een ondergeschikt deel uit van het bedrijf en worden de producten ter plaatse vervaardigd of bewerkt, dan wordt het wellicht toegestaan, maar voor het overige is detailhandel hier niet gepermitteerd. Regionaal Bedrijvenpark Laarakker biedt veel mogelijkheden binnen vastgestelde kaders.