Mogelijkheden tot en met milieu categorie 5.2

Voor een industrieterrein in Nederland is het bijna uniek te noemen: 50% van de 66 ha uitgeefbare bouwgrond op Bedrijvenpark Laarakker is geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 5.2. Vestiging wordt via vrijstelling van de gemeente en onder voorwaarden toegestaan. Natuurlijk moeten deze bedrijven voldoen aan allerlei strikte eisen, want Bedrijvenpark Laarakker ziet er nauwgezet op toe dat er voor de rest van de bedrijven en de omgeving nagenoeg geen overlast ontstaat. Een deel van de grond die geselecteerd is voor milieucategorie 5.2, is zelfs zichtlocatie direct langs de A73.
Door het toelaten van bedrijven in deze categorie, is het ook mogelijk om clusters te vormen met bedrijven uit verschillende milieucategorieën.